علیرضا صبا، با اثر «چراغ روشن آسمان شب ترویج علم» توانست تا مقام برگزیده سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران را به‌دست آورد.

اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ با حضور سید محمد مقیمی، سرپرست و هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. طبق نتایج اعلام شده مصاحبه علیرضا صبا با عنوان «چراغ روشن آسمان شب ترویج علم» که با همراهی محمدحسین سمندری مقدم، در شماره ششم نشریه علمی ترویجی دلتا منتشر شده بود، مقام برگزیده را کسب کرد.

مصاحبه «چراغ روشن آسمان شب ترویج علم» گفت‌وگویی با سیاوش صفاریان‌پور، روزنامه‌نگار و مروج علم است که در این گفت‌وگو درباره‌ی چیستی ترویج علم و وظایف و جایگاه مروج علم بحث شده است و همچنین نگاه صفاریان‌پور نسبت به وضعیت کنونی ترویج علم در ایران در این گفت‌وگو مورد کاوش قرار گرفته است.

نشریه علمی ترویجی دلتا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران که در گذشته با نام UTTED فعالیت می‌کرد، از پاییز ۱۳۹۷ مشغول فعالیت است. محمدحسین سمندری مقدم مدیرمسئول آن و الهه بابازاده سردبیر این نشریه هستند. علیرضا صبا از شماره دوم این نشریه در زمستان ۱۳۹۷ به عنوان خبرنگار، نویسنده و مدیر سامانه به این گروه دانشجویی پیوست.

برای مشاهده این اثر می‌توانید از اینجا اقدام کنید.