شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت فرصتی بود تا شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع غذایی استان مرکزی، توانمندی‌های خود را به بازدید عموم بگذارد. این نمایشگاه که از ۳۰ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۲ در شهر اراک برگزار شد، میزبان بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ استان بود.

در ادامه گزارش تصویری این رویداد را مشاهده می‌کنید.