چهاردهمین شماره نشریه خبری تحلیلی ماسترنیوز، به سردبیری علیرضا صبا منتشر شد.

در این شماره از ماسترنیوز، اخبار مربوط به تعیین سیاست‌های کلان شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در سال ۱۴۰۲ را می‌خوانیم. سیاست‌هایی که در نخستین جلسه مدیران و رؤسای این شرکت با بیان مهندس محمد کریمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت گفته شد. همچنین گزارش مشروحی از سمینار هم‌افزایی و هم‌اندیشی ماسترفوده با حضور اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته است. «هفت استراتژی برای تصمیم‌گیری گروهی بهتر» مقاله ویژه آموزشی این شماره است.

نشریه خبری تحلیلی ماسترنیوز به صاحب امتیازی شرکت صنایع غذایی ماسترفوده از بهمن ۱۴۰۰ با مدیرمسئولی مهندس محمدکریمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت و سردبیری دکتر محمدمهدی ابراهیمی، مسئول روابط عمومی شرکت شروع به کار کرد که از فروردین ۱۴۰۲ مسئولیت سردبیری این نشریه به علیرضا صبا سپرده شد. این نشریه به صورت داخلی در سطح شرکت و سایت‌های تولیدی آن پخش می‌شود.

برای دریافت شماره چهاردهم این نشریه از اینجا اقدام کنید.