هفدهمین شماره نشریه خبری تحلیلی ماسترنیوز، وابسته به شرکت صنایع غذایی ماسترفوده به سردبیری علیرضا صبا منتشر شد.

در این شماره ماسترفوده مقاله‌ای در رابطه با شکاف جنسیتی در ایران را به بهانه‌ی اهدای جایزه نوبل به کلودیا گلدن، پژوهشگر حوزه شکاف جنسیتی به قلم علیرضا صبا می‌خوانیم. همچنین به ساختار جدید شرکت صنایع غذایی ماسترفوده نگاهی می‌اندازیم و مدل زیست بوم سازمانی ماسترفوده را بررسی می‌کنیم. در مدل زیست ‌بوم سازمانی ماسترفوده، طبقه‌بندی سازمانی و شایستگی‌های عمومی سمت‌های مختلف سازمانی ذکر شده است.

برای دریافت این شماره از نشریه ماسترنیوز می‌توانید از اینجا اقدام کنید.