به مناسبت ۲۹ آبان، روز جهانی کودک، کارخانجات شرکت صنایع غذایی ماسترفوده میزبان کودکان همکاران شرکت بود.

در این رویداد فرزندان همکاران سایت‌های تولیدی، با حضور در محل کار پدر و مادرشان، با حرفه‌ و فعالیت آن‌ها آشنا شدند و جذابیت‌های تولید آدامس و پاستیل را از نزدیک مشاهده کردند.

گزارش چندرسانه‌ای این رویداد را که توسط علیرضا صبا تهیه شده، در ادامه مشاهده کنید.