پانزدهمین شماره نشریه ماسترنیوز به سردبیری علیرضا صبا منتشر شد.

 در شماره خرداد ماه نشریه ماسترنیوز، داستانی از نوجوانانی که با دست خالی توانستند تغیرات مهمی را در منطقه‌شان رقم بزنند را با یادداشتی از مهندس محمد کریمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ماسترفوده می‌خوانیم. مقالاتی در رابطه با چرخش شغلی و بهداشت فردی نیز دیگر موضوعات منتشر شده در این شماره از ماسترنیوز است.

نشریه خبری تحلیلی ماسترنیوز به صاحب امتیازی شرکت صنایع غذایی ماسترفوده از بهمن ۱۴۰۰ با مدیرمسئولی مهندس محمدکریمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت و سردبیری دکتر محمدمهدی ابراهیمی، مسئول روابط عمومی شرکت شروع به کار کرد که از فروردین ۱۴۰۲ مسئولیت سردبیری این نشریه به علیرضا صبا سپرده شد. این نشریه به صورت داخلی در سطح شرکت و سایت‌های تولیدی آن پخش می‌شود.

برای مطالعه پانزدهمین شماره این نشریه از اینجا اقدام کنید.