علیرضا صبا


به نام دانای دانایان


علیرضا صبا

فعال فرهنگی و اجتماعی

متولد هفتم خرداد 1378 هجری شمسی


تحصیلات:

دبستان، 84 تا 1389، دانش پرور منطقه 8 تهران

راهنمایی، 89 تا 1393،فتح شاهد منطقه 3 تهران

دبیرستان، 93 تا 1395، ریاضی و فیزیک ، شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران

پیش دانشگاهی ، 95 تا 1396، ریاضی و فیزیک ، شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران

کارشناسی ، 96 تا کنون ، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی، دانشگاه تهران


سمت ها و مسئولیت های کنونی:


فعالیت های دانشجویی :

عضو شورای مرکزی و دبیرکانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، 20 آبان 1397 تا کنون ، ایران ، کرج

مدیرمسئول نشریه دانشجویی برگ سبز ، 15 بهمن ماه 1397 تا کنون ،ایران،تهران

مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران ، 30 آذر 1397 تا کنون، ایران ، تهران
مسئول امور روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، مرداد 1397 تا کنون، ایران ، کرج
سوابق مسئولیت های اجرایی:

الف ) فعالیت های حرفه ای
مسئول روابط عمومی بازارچه کسب و کار دانشجویی نوروزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، 27 بهمن تا 16 اسفند 1397، ایران ، کرج

ب) فعالیت های دانشجویی
رییس کمیته عملیات و پشتیبانی جشن بیستمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، 24 مهر تا 21 آذر 1397 ، ایران ، تهران

علیرضا صبا

عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، اردیبهشت تا شهریور 1397، ایران ، کرج

ج) فعالیت های دانش آموزی

عضو و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد منطقه 3 تهران،  آبان 1391 تا خرداد 1392، ایران ، تهران


سوابق فعالیت های اجرایی

الف ) فعالیت حرفه ای

عضو ستاد اجرایی مسابقات قرآن کریم دانشگاه های استان البرز ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1398

مسئول تدوین گزارش و عضو هیئت اجرایی مراسم نیمه شعبان پایگاه بسیج الحدید ناحیه جماران تهران (خرداد 1394)

مسئول ساخت تیزر و تدوین گزارش و عضو ستاد اجرای هجدهمین و نوزدهمین یادوراه شهدای پایگاه بسیج الحدید ناحیه جماران تهران ( اسفند ماه 1393 و اسفند 1394)


ب) فعالیت دانشجویی

عضو ستاد اجرایی سومین مسابقات سخنرانی های علمی ترویجی UT_TED ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، اسفند 9 و 10اردیبهشت 1398

عضو ستاد اجرایی دومین مسابقات سخنرانی های علمی ترویجی UT_TED ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ، اسفند 19 و 20 اسفند 1397

مدیراجرایی جشن بیستمین سالگرد کانون های فرهنگی در پردیس کشاورزی و منابع طبییعی دانشگاه تهران ، 13 آذر 1397، ایران ، کرج


علیرضا ضبا

فعالیت اجرایی غرفه کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی در شانزدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران ، 14 تا 25 مهر 1397 ، ایران ، تهران

علیرضا صبا

فعالیت اجرایی غرفه کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی در نمابشگاه تشکل های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، 29 مهر تا 1 آبان 1397، ایران ، کرج

عضو گروه پرچم کمیته تشریفات آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران ، 31 شهریور 1397 ، ایران ، تهران


مسئول ساخت تیزر  ، مجری و عضو تیم اجرایی جشنواره فرهنگ پردیس ، 22 تا 26 اردیبهشت 1397 ، ایران ، کرج

تئاتر ترخیص و علیرضا صبا

مجری شب شعر دانشجویی آمین 2 کانون شاعران و نویسندگان جوان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 23 آبان ماه 1396 ، ایران ، کرج

علیرضا صبا

عضو فعال و گوینده و مجری در کمیته تولید محتوای کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع دانشگاه تهران، مهر ماه 1396 تا شهریور 1397، ایران ، کرج

پ) فعالیت دانش آموزی

مسئول اجرایی مناسبت های فرهنگی دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران، مهر 1394 تا خرداد 1396  ، ایران ، تهران

مسئول نمازخانه دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (از مهر 1393 تا خرداد 1394)

عضو هیئت اجرایی مراسم جشن ممتازین دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (بهمن ماه 1392 ، 1393 و فروردین 1396)

عضو هیئت اجرایی المپیاد ورزشی دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (آذر ماه 1393 ، 1394 و بهمن 1395)


کارگاه های گذرانده شده

قالب های نوشتاری ، امیرهوشنگ قلندری ، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، بهار 98

روزنامه نگاری و خبرنویسی ، مهدی جلیلی ، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، بهار 98

حقوق نشریات ، محمدعلی کامفیروزی ، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، بهار 98

گرافیک و صفحه آرایی ، سعید کاکاوند ، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، بهار 98


جوایز و افتخارات و تقدیرات

تقدیر دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از فعالیت علیرضا صبا در جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران (آذر 1397)

رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش (فروردین 1396)

رتبه هشتم مرحله مقدماتی المپیاد فیزیک در استان تهران (دی ماه 1395)

رتبه ی سوم در سی و سومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (اردیبهشت 1394)

رتبه ی دوم در سی و دومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1392)

رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه 3 شهرداری تهران (دی 1392)

رتبه ی اول در سیمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح استان تهران در رشته نهج البلاغه (فروردین 1391)

رتبه ی اول در سیمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1390)

رتبه ی اول در بیست و نهمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح استان تهران در رشته نهج البلاغه (خرداد 1390)

رتبه ی اول در بیست و نهمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1389)