علیرضا صبا


به نام دانای دانایان


علیرضا صبا

فعال فرهنگی و اجتماعی

متولد هفتم خرداد 1378 هجری شمسی


تحصیلات:

دبستان، 84 تا 1389، دانش پرور منطقه 8 تهران

راهنمایی، 89 تا 1393،فتح شاهد منطقه 3 تهران

دبیرستان، 93 تا 1395، ریاضی و فیزیک ، شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران

پیش دانشگاهی ، 95 تا 1396، ریاضی و فیزیک ، شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران

کارشناسی ، 96 تا کنون ، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی، دانشگاه تهران

سمت ها و مسئولیت های کنونی:
عضو شورای مرکزی و دبیرکانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، 20 آبان 1397 تا کنون ، ایران ، کرج

مدیرمسئول نشریه دانشجویی برگ سبز ، 15 بهمن ماه 1397 تا کنون ،ایران،تهران

مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران ، 30 آذر 1397 تا کنون، ایران ، تهران
مسئول امور روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، مرداد 1397 تا کنون، ایران ، کرج

سوابق مسئولیت های اجرایی:
مسئول روابط عمومی بازارچه کسب و کار دانشجویی نوروزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، 27 بهمن تا 16 اسفند 1397، ایران ، کرج

مدیراجرایی جشن بیستمین سالگرد کانون های فرهنگی در پردیس کشاورزی و منابع طبییعی دانشگاه تهران ، 13 آذر 1397، ایران ، کرج

علیرضا ضبا

رییس کمیته عملیات و پشتیبانی جشن بیستمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، 24 مهر تا 21 آذر 1397 ، ایران ، تهران

علیرضا صبا

عضو گروه پرچم کمیته تشریفات آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران ، 31 شهریور 1397 ، ایران ، تهران

عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، اردیبهشت تا شهریور 1397، ایران ، کرج

مسئول ساخت تیزر  ، مجری و عضو تیم اجرایی جشنواره فرهنگ پردیس ، 22 تا 26 اردیبهشت 1397 ، ایران ، کرج

تئاتر ترخیص و علیرضا صبا

مجری شب شعر دانشجویی آمین 2 کانون شاعران و نویسندگان جوان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 23 آبان ماه 1396 ، ایران ، کرج

علیرضا صبا

عضو فعال و گوینده و مجری در کمیته تولید محتوای کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع دانشگاه تهران، مهر ماه 1396 تا شهریور 1397، ایران ، کرج

مسئول اجرایی مناسبت های فرهنگی دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران، مهر 1394 تا خرداد 1396  ، ایران ، تهران

مسئول تدوین گزارش و عضو هیئت اجرایی مراسم نیمه شعبان پایگاه بسیج الحدید ناحیه جماران تهران (خرداد 1394)

مسئول ساخت تیزر و تدوین گزارش و عضو ستاد اجرای هجدهمین و نوزدهمین یادوراه شهدای پایگاه بسیج الحدید ناحیه جماران تهران ( اسفند ماه 1393 و اسفند 1394)

مسئول نمازخانه دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (از مهر 1393 تا خرداد 1394)

عضو هیئت اجرایی مراسم جشن ممتازین دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (بهمن ماه 1392 ، 1393 و فروردین 1396)

عضو هیئت اجرایی المپیاد ورزشی دبیرستان شهید دکتر دانش منطقه 3 تهران (آذر ماه 1393 ، 1394 و بهمن 1395)

عضو و سخنگوی شورای دانش آموزی مدرسه راهنمایی فتح شاهد منطقه 3 تهران ( از آبان 1391 تا خرداد 1392)

علیرضا صبا

جوایز و افتخارات

رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش (فروردین 1396)

رتبه هشتم مرحله مقدماتی المپیاد فیزیک در استان تهران (دی ماه 1395)

رتبه ی سوم در سی و سومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (اردیبهشت 1394)

رتبه ی دوم در سی و دومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1392)

رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه 3 شهرداری تهران (دی 1392)

رتبه ی اول در سیمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح استان تهران در رشته نهج البلاغه (فروردین 1391)

رتبه ی اول در سیمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1390)

رتبه ی اول در بیست و نهمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح استان تهران در رشته نهج البلاغه (خرداد 1390)

رتبه ی اول در بیست و نهمین دوره ی مسابقات قرآن و عترت در سطح منطقه 3 تهران در رشته نهج البلاغه (دی 1389)