صفحه شرکت‌ها، مجموعه‌ها و نهادهای عضو

 
آشنایی با فعالیت‌های علیرضا صبا در شرکت صنایع غذایی ماسترفوده (زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ)
 

معرفی فعالیت های علیرضا صبا در کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران
 
معرفی فعالیت‌های علیرضا صبا در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران