علیرضا صبا در چهارمین شماره نشریه دانشجویی UTTED مشارکت کرد.

 

علیرضا صبا در این شماره، گزارشی از برگزاری چهارمین دوره این مسابقات که در آبان ۱۳۹۸ و در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ برگزار شد؛ تهییه و مصاحبه با دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران را تدوین کرده است.

نشریه دانشجویی UTTED، به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، با مدیر مسئولی علی اصغرخلیلی و سردبیری فاطمه سخاوت که از پاییز سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را همزمان با آِغاز برنامه دانشجویی UTTED شروع کرد؛ به دوره دوم خود رسید و این شماره نخستین شماره از سال دوم این نشریه است.

علاقه مندان می‌توانند از طریق سامانه نشریه به نشانی uttedsj.ut.ac.ir آخرین شماره این نشریه را مطالعه کنند.