هو الحق

آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی نود و هفت - نود و هشت در سی و یکم شهریور ماه برگزار شد.

در این مراسم علیرضا صبا در در گروه پرچم کمیه تشریفات حضور داشت.

این مراسم با حضور رییس دانشگاه تهران و جمعی از مسئولین کشوری در زمین چمن دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.