علیرضا صبا به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه بدون دخانیات منصوب شد.

 

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، طی حکمی علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران را به مدت یک سال به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه بدون دخانیات منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:« به استناد مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر تصویب و ابلاغ خط مشی دانشگاه بدون دخانیات، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دیگر همکاران مؤمن و متعهد دانشگاه در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله و ارتقای سلامت دانشگاهیان مؤفق و مؤید باشید.»

با توجه به این انتصاب، علیرضا صبا ضمن عضویت در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی در دو کارگروه فرهنگی و اجتماعی و اطلاع رسانی و رسانه عضویت دارد.