به نام خدا

جشنواره فرهنگ پردیس که در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 97 توسط کانونهای فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد فرصنی برای نمایش فعالیت ها و دستاورد های کانونهای فرهنگی این دانشگاه بود.

این جشنواره برنامه هایی همچون شب شعر ، جشن فرهنگ پردیس و مسابقه آشپزی و ... داشت.

 در این جشنواره به عنوان سازنده تیزر معرفی جشنواره و مجری برنامه ی جشن فرهنگ پردیس فعالیت داشتم.

شکر خدا در جشن فرهنگ پردیس که با اجرای موسیقی توسط نوازندگان کانون موسیقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و بازی تئاتر توسط تیم تئاتر کانونهای فرهنگی این پردیس برگزار شد توانستم اجرای خوبی را داشته باشم.


پوستر جشنواره فرهنگ پردیس

تصویر پوستر جشنواره فرهنگ پردیس

تئاتر ترخیص و علیرضا صبا

تجلیل از گروه تئاتر ترخیص

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ پردیس

در کنار مصطفی اویسی (معاون فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) و علیرضا محمدی (دبیر جشنواره و دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)