برگ سبز

 

روی خط خبر شماره اول برگ سبز

نوع: خبر

نشریه منتشر کننده: نشریه فرهنگی دانشجویی برگ سبز

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: محمد احمدی

شماره و دوره انتشار: دوره اول شماره یک

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

دریافت فایل مقاله

 

دریافت فایل کل نشریه