چهارمین شماره نشریه علمی دانشجویی «صنعت سبز نوین» با همکاری علیرضا صبا، منتشر شد.

محمد قوشچیان صاحب امتیاز و مدیرمسئول و فاطمه سلکی سردبیر این نشریه است.

در این شماره از نشریه «صنعت سبز نوین»، علیرضا صبا با مقالات «فرهنگ غذایی در تولید، مصرف و نگه‌داری غذا با تکیه بر امنیت غذایی» و «معرفی و بررسی اثرات انواع امواج بر میکروارگانیسم‌ها» حضور دارد. همچنین «روی خط خبر» این شماره از صنعت سبز نوین را علیرضا صبا تهییه کرده است.

علاقه مندان می توانند برای مشاهده نشریه و مقالات علیرضا صبا به سامانه نشریه به نشانی sanatsabzsj.ut.ac.ir مراجعه کنند.