نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی «برگ سبز»؛ به همت کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

علیرضا صبا، دبیر کانون، مدیر مسئول این نشریه و محمد احمدی سردبیر آن است.

مقالات منتشر شده علیرضا صبا در این شماره، «وقتی که از تقرییا هیچ دستاورد می سازیم!» و «نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیریت و مدیریت منابع انسانی» است.

علاقه مندان می توانند از طریق سامانه نشریه به نشانی bargesabzsj.ut.ac.ir آن را مطالعه کنند.