به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، سومین دوره مسابقات سخنرانی های علمی ترویجی UT-TED توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شود.
به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران "این برنامه با هدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی، انگیزشی و ترویج علم و فناوری، در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود."
در این برنامه علیرضا صبا در بخش اجرایی و با عنوان سرگروه چاپ و طراحی فعالیت خواهد داشت. همچنین در واحد نشریه این رویداد نیز علیرضا صبا حضوری فعال دارد.
در دومین دوره از این برنامه صبا در بخش عکاسی فعالیت اجرایی می نمود.
از همه ی شما عزیزان دعوت به عمل می آید تا در این برنامه حضور یابید.