علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران از اعلام نتایج دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد.

انتخابات شورای مرکزی دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی در روز ۱۴ آذر ماه برگزار شد و نتایج دور دوم انتخابات کانون‌های فرهنگی با شرکت ۳۴ کانون مشخص شد.

این دوره از انتخابات در روز ۱۴ آذر ماه برای آن دسته از کانون‌های فرهنگی که موفق به شرکت در انتخابات دور اول نشده و یا حد نصاب لازم را کسب نکرده بودند، برگزار شد.

دانشجویان عضو در این کانون‌های فرهنگی که متقاضی عضویت در شورای مرکزی کانون‌ها بودند و شرایط لازم را مطابق آئین‌نامه کانون‌ها داشتند، می‌توانستند از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذر ماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران به آدرس cultural.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام برای نامزدهای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی اقدام کنند.

برای مشاهده نتایج انتخابات بر روی هر عنوان کلیک کنید.

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکدگان فنی

 کانون فرهنگی دانشجویان دانشکده فنی کاسپین دانشکدگان فنی

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکدگان علوم

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکده دامپزشکی

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکدگان ابوریحان

کانون فرهنگی باشگاه دانشجویان

کانون فرهنگی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شایان ذکر است؛ نتایج انتخابات 10 کانون در دور اول انتخابات کانون‌های فرهنگی در آبان ماه مشخص شد. در حال حاضر تعداد 44 کانون به فعالیت خود در دانشگاه ادامه می‌دهند.