سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به همت دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حمایت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آبان ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جشنواره دانشجویان عضو کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، انجمن‌های علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به جامعه دانشگاهی نشان دادند. علیرضا صبا با حکم دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دبیر بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان این جشنواره منصوب شده بود.

نگارخانه مجازی جشنواره

جلسه داوری بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۱ آبان ۱۴۰۰- تالار گفت‌وگوی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

جلسه داوری بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۱ آبان ۱۴۰۰- تالار گفت‌وگوی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

تصویر پایانی جلسه داوری بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، از راست به چپ، امین صادقی، حمیدرضا فرجی، حسین مهدوی، علیرضا صبا، حسین عبداللهی، سمیه علی اکبری، ۱۱ آبان ۱۴۰۰- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

تصویر یادگاری پایانی نشست مربوط به سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، از راست به چپ: فاطمه سخاوت، محمدقوشچیان، امین صادقی، علیرضا صبا ۱۷ آبان ۱۴۰۰- تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

سخنرانی علیرضا صبا در آیین اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۹ آبان ۱۴۰۰، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکاس حسن ملکی

سخنرانی علیرضا صبا در آیین اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۹ آبان ۱۴۰۰، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکاس حسن ملکی

سخنرانی علیرضا صبا در آیین اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۹ آبان ۱۴۰۰، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، عکاس حسن ملکی

تقدیر از برگزیدگان بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی در اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۹ آبان ۱۴۰۰، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

تقدیر از برگزیدگان بخش کانون ها

برگزیدگان بخش کانون های جشنواره

 

برگزیدگان بخش کانون ها

تقدیر از علیرضا صبا

علیرضا صبا در کنار دکتر عباس احمدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و حسین مهدوی

علیرضا صبا در کنار حسین مهدوی

علیرضا صبا در کنار دکتر مهدی حسنلو، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دکتر سید عباس احمدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و حسین مهدوی

علیرضا صبا در کنار دکتر مهدی حسنلو، دکتر سیدعباس احمدی، حسین مهدوی و ارشیاء نیکجویان

علیرضا صبا در کنار دکتر مصطفی اویسی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و برگزیدگان سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران از این دانشکدگان