دکتر مجید سرسنگی از کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران تقدیر کرد.

کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران توانست تا در نهمین جشنواره رویش دانشگاه تهران، ویژه ارائه دستاوردهای و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، مقام شایسته تقدیر را کسب کند.

از همین رو دکتر مجید سرسنگی،‌ رئیس جشنواره و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در زمان برگزاری جشنواره از کانون رسانه تقدیر کرد.

کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به دبیری علیرضا صبا و اعضای شورای مرکزی پریسا اسماعیلی مهیاری، انسیه علی‌یاری، فاطمه کرمی و نصر و ملیکا کریم‌خان‌زند از آبان ۱۳۹۹ فعالیت خود را باز آغاز کرد.

مرجله دانشگاهی نهمین جشنواره ملی رویش، ویژه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه تهران از دی ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ با دبیری علیرضا صبا برگزار شد.