پایگاه خبری علیرضا صبا در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱ خبر را منتشر کرد.

این پایگاه خبری در سال‌های نخست دهه نود و با دامنه arsaba.blog.ir و به منظور انتشار اخبار، نظرات و آثار و دریافت بازخوردهای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی علیرضا صبا تأسیس شد. پس از چند سال و در حوالی سال ۱۳۹۵ فعالیت این پایگاه به سردی گرایید اما از آبان ۱۳۹۶ فعالیت این پایگاه با رویکرد جدید و دامنه alirezasaba.ir باز آغاز شد. از بهار و تابستان ۱۳۹۸، رویه انتشار اخبار و فعالیت‌ها در این پایگاه به روز رسانی و مطابق ضوابط روزنامه‌نگاری تغییر یافت و با گسترش فعالیت‌های علیرضا صبا و افزوده‌شدن انواع محتوا و خبر، طبقه‌بندی‌های مختلفی بر اساس موضوعات و رئوس فعالیت‌ها انجام شد.

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۸ خبر در این پایگاه منتشر شد و در سال ۱۳۹۸ این تعداد به عدد ۴۹ رسید. حال با پایان سال ۱۳۹۹، تعداد اخبار منتشرشده در این سال به عدد ۵۱ رسید. در ادامه نمودارهای فراوانی اخبار در هر سال از سال ۱۳۹۷ و مقایسه‌ای آن‌ها را مشاهده می‌کنیم. همچنین علاوه بر لینک دسترسی به اخبار به تفکیک هر ماه، جدول پربازدیدکننده‌ترین روزهای پایگاه خبری علیرضا صبا در سال ۱۳۹۹ نیز درج شده است.

فراوانی اخبار منتشرشده در سال ۱۳۹۹ بر حسب ماه‌های سال

فراوانی اخبار منتشرشده در سال ۱۳۹۸ بر حسب ماه‌های سال

فراوانی اخبار منتشرشده در سال ۱۳۹۷ بر حسب ماه‌های سال

مقایسه فراوانی اخبار منتشرشده در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بر حسب ماه‌های سال

مقایسه فراوانی اخبار منتشرشده از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹ بر حسب ماه‌های سال

جدول پربازدیدکننده‌ترین روزهای پایگاه خبری علیرضا صبا در سال ۱۳۹۹ به ترتیب زمان همراه با تعداد بازدید و نمایش و رتبه در سال و در کل

 

برای مشاهده اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۹ بر حسب ماه‌های سال می‌توانید از لینک‌های زیر اقدام کنید

اخبار منتشر شده در فروردین ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در خرداد ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در تیر ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در مرداد ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در مهر ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در آبان ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در آذر ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در دی ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در بهمن ۱۳۹۹

اخبار منتشر شده در اسفند ۱۳۹۹