مجموعه‌های دانشجویی که علیرضا صبا در آن‌ها فعالیت می‌کنند توانستند در جشنواره حرکت درون دانشگاهی دانشگاه تهران افتخارآفرینی کنند.

مرحله دانشگاهی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت، ویژه دستاوردها و توانمندی‌های انجمن‌های علمی دانشجویی سراسر کشور در دانشگاه تهران در آبان تا دی ۱۳۹۹ برگزار شد.

نتایج مرحله‏ دانشگاهی جشنواره حرکت ویژه‏ فعالیت ‏های انجمن‏ های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در بازه‏ زمانی خرداد ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ اعلام شد.

گفتنی است؛ در پایان فرصت ارسال اثر، ۱۰۷ اثر از طریق سامانه‏ culfest.ut.ac.ir دریافت شد و پس از داوری، ۲۰ اثر در محور و زیرگروه‏ های مختلف واجد امتیاز لازم برای کسب رتبه‏ برگزیده و شایسته تقدیر شد.

در این میان مجموعه‌های دانشجویی که علیرضا صبا در آن‌ها فعالیت می‌کند، توانستند در این جشنواره افتخارآفرینی کنند. مسابقات سخنرانی ترویجی با موضوع آزاد UTTED توانست تا رتبه نخست بخش مسابقه را به دست آورد. علیرضا صبا از دومین دوره این رویداد که در اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد، همراه این مجموعه دانشجویی بود. دوره‌های چهارم و پنجم این رویداد که به ترتیب در آبان ۱۳۹۸ و مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد در این جشنواره شرکت کرد و صاحب مقام برگزیده بخش مسابقه شد.

نشریه علمی ترویجی دانشجویی دلتا که در ادامه نشریه علمی ترویجی UTTED فعالیت می‌کند نیز توانست تا مقام نشریه برگزیده را در این جشنواره به دست آورد. علیرضا صبا از شماره دوم این نشریه به عنوان خبرنگار، نویسنده و مدیر سامانه نشریه فعالیت می‌کند. صاحب امتیاز این نشریه در دوره‌ای که در این جشنواره شرکت کرده است، شورای مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران و مدیرمسئول آن علی‌اصغر خلیلی و سردبیر آن فاطمه سخاوت بوده است. برای مشاهده این نشریه و مقالات علیرضا صبا در آن به سامانه UTTEDsj.ut.ac.ir مراجعه کنید.

نشریه دانشجویی علمی ترویجی جوانه نیز توانست تا مقام نشریه شایسته تقدیر را در این جشنواره به دست آورد. این نشریه با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیرمسئولی لیلا سلیمان‌پور و سردبیری ثریا نوید در این جشنواره شرکت کرد. علیرضا صبا از تابستان ۱۳۹۹ به عنوان مدیر وبسایت این نشریه علمی دانشجویی فعالیت می‌کند.