علیرضا صبا گزارش دوسالانه فعالیت‌های کانون قرآن و عترت را منتشر کرد.

علیرضا صبا، دبیر کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به مناسبت پایان دوره مسئولیت خود در این کانون گزارش فعالیت‌های این کانون از آبان ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۸ را منتشر کرد. این گزارش شامل تمام فعالیت‌ها، افتخارات و دستاوردهای این کانون در طول دوساله فعالیت صبا به عنوان دبیر این کانون است.

این گزارش در قالب ویژه‌نامه‌ای از نشریه فرهنگی دانشجویی «برگ سبز» نشریه ارگان این کانون با مدیرمسئولی انسیه علی‌یاری و سردبیری فاطمه کرمی نصر است.

علیرضا صبا در آبان ۱۳۹۷ به همراه محمدعلی کاشانی نیا، فاطمه کرمی نصر، ریحانه شریعتی و محیا حاجی احمدی به عضویت شورای مرکزی کانون قرآن و عترت درآمد که از بین این افراد به عنوان دبیر کانون انتخاب شد. در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز برای بار دوم به همراه فاطمه کرمی نصر، ریحانه شریعتی، محیا حاجی احمدی و انسیه علی یاری به عضویت شورای مرکزی کانون انتخاب شد که این بار نیز اعضای شورای مرکزی، صبا را به عنوان دبیر انتخاب کردند.

گفتنی است علیرضا صبا، انسیه علی‌یاری و فاطمه کرمی نصر به همراه پریسا اسماعیلی مهیاری و ملیکا کریم خان زند در انتخابات ۲۸ مهر ۱۳۹۹ کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به عضویت شورای مرکزی کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران درآمدند و علیرضا صبا در نخستین جلسه این شورا به عنوان دبیر کانون انتخاب شد.

برای دریافت گزارش دوسالانه فعالیت‌های کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با دبیری علیرضا صبا از اینجا اقدام کنید.