بازارچه کسب و کار دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، به همت اداره امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، برای 11 تا 16 اسفند ماه سال 1397 برگزار می شود.
این بازارچه با هدف معرفی کسب و کار های دانشجویی و شرکت های دانش بنیان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.
در طی حکمی از طرف دکتر علی کشاورزی ، رییس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، علیرضا صبا به عنوان مسئول روابط عمومی بازارچه انتصاب شد.
در متن‌ این حکم آماده است : "نظر به فعالیت های دانشجویی و سابقه درخشان حضرتعالی در کانونهای دانشجویی به سمت مسئول روابط عمومی بازارچه منصوب می گردید."

بازارچه کسب و کار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی