با حضور و اجرای علیرضا صبا، جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد.

این برنامه به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران و از ساعت ۱۸ یک شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ و به صورت برخط برگزار شد. در جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید این گروه دکتر محمد جعفری، مدیر گروه، دکتر حسن قاسمی مبتکر، معاون گروه و دکتر سید سعید محتسبی، استاد راهنمای ورودی‌های کارشناسی ۱۳۹۹ و دیگر اعضاء هیأت علمی گروه حضور داشتند و سخنران کردند.

در این جلسه علاوه بر مسابقه و سخنرانی اساتید، دانشجویان ورودی به معرفی خود پرداختند. همچنین چندتن از دانش‌آموختگان موفق گروه نیز به انتقال تجربیات خود از دوران تحصیل ‌و بیان نکاتی جهت موفقیت پس از دانش‌آموختگی پرداختند. در این جلسه معرفی کاملی از فعالیت‌های انجمن علمی دانشجویی گروه صورت گرفت و محمدقوشچیان دبیر انجمن نیز در سخنانی به معرفی این تشکل پرداخت.