دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به همت دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حمایت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جشنواره دانشجویان عضو کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، انجمن‌های علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به جامعه دانشگاهی نشان دادند. علیرضا صبا با حکم دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای این جشنواره منصوب شده بود.

علیرضا صبا در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

نشست هم‌اندیشی فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با موضوع دومین جشنواره فرهنگ، از راست به چپ، امین صادقی (دبیر دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران)، محمدقوشچیان (مدیرمسئول نشریه صنعت سبز نوین و دبیر برنامه روز علم)، علیرضا صبا (مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای دومین جشنواره فرهنگ)، محمدعلی زارع چاهوکی(مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران)، محمدجواد جامه بزرگی (معاون اداره کل)، سحر خرمی (رئیس اداره مشارکت‌ها)، سمیه علی اکبری (کارشناس کانون‌ها)، شاه گلدی (کارشناس انجمن ها)- دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹- سالن امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران- عکاس: حسن ملکی

علیرضا صبا و امین صادقی

علیرضا صبا و امین صادقی در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸- تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران-عکاس: حانیه میرزایی

جلسه هماهنگی ستاد برگزاری دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸- تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران-عکاس: حانیه میرزایی

علیرضا صبا در افتتاحیه جشنواره فرهنگ

علیرضا صبا در افتتاحیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران-۱۹ آبان ۱۳۹۹- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران- عکاس: حسن ملکی

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۱۹ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا (مشایعت بازدید دکتر زارع چاهوکی از نمایشگاه)

علیرضا صبا در حال مشایعت بازدید دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بازدید از بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۰ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر سید مجید حسینی

علیرضا صبا در حال مصاحبه با دکتر مجید حسینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران-باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران- ۱۹ آبان ۱۳۹۸- عکاس کیمیا دری

علیرضا صبا و جمعی از فعالان فرهنگی همراه با دکتر مجید حسینی

علیرضا صبا و جمعی از فعالان فرهنگی همراه با دکتر مجید حسینی در بازدید از بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، از راست به چپ: سید فخرالدین برقعی، علیرضا صبا، امین صادقی،؟،؟، دکتر سید مجید حسینی، لیلا شریف پور، محمد قوشچیان، ؟، مهدی رضاییان- ۱۹ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا در همراهی دکتر مجید سرسنگی در بازدید از نماییشگاه

علیرضا صبا در همراهی دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بازدید از بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۰ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا و دکتر مجید سرسنگی

علیرضا صبا در همراهی دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بازدید از بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۰ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: حسن ملکی

علیرضا صبا و جمعی از فعالان انجمن های علمی پردیس کشاورزی

علیرضا صبا به همراه جمعی از فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۰ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا در همراهی محمدهادی عسکری در جشنواره فرهنگ

علیرضا صبا در حال همراهی مهندس محمدهادی عسکری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۱ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

مصاحبه علیرضا صبا با محمدهادی عسکری

علیرضا صبا در حال مصاحبه با محمدهادی عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- ۲۱ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا در کنار برگزارکنندگان دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

 علیرضا صبا در کنار برگزار کنندگان دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران-از چپ به راست: امین صادقی-مهدی رضاییان-علیرضا صبا- فخرالدین برقعی- محمد قوشچیان - ۲۱ آبان ۱۳۹۸- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران-عکاس: کیمیا دری

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

تصویر یادگاری اختتامیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران- ۲۲ آبان ۱۳۹۸- عکاس حسن ملکی