علیرضا صبا با ۲۳ رأی به عنوان عضو شورای مرکزی و با تأیید اکثریت مطلق شورای مرکزی به عنوان دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شد.

 

انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ و به صورت الکترونیکی در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در انتخابات کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، علیرضا صبا با ۲۳ رأی، پریسا اسماعیلی مهیاری و انسیه علی یاری با ۱۸ رأی و فاطمه کرمی نصر و ملیکا کریم خان زند با ۱۶ رأی عضو شورای مرکزی این کانون شدند.

در جلسه‌ای که روز ۲۹ مهر و به صورت مجازی برگزار شد؛ علیرضا صبا با رأی تمام اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شد و به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران معرفی شد.

از سوابق صبا می‌توان به دبیری شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و دو دوره دبیری کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اشاره کرد.