علیرضا صبا به عنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای جشنواره‌های و همایش‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ منصوب شد.

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا را به عنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای جشنواره‌های و همایش‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ منصوب کرد.

همایش‌های و جشنواره‌های امسال اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شامل: سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار، نخستین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی و چهارمین دورة ملی و نخستین دورة‌بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان می‌شود.

علیرضا صبا، سابقة مدیریت روابط عمومی و امور رسانه‌ای دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، سی و پنجمین دورة جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران و دیگر برنامه‌ها را در سابقة خود دارد.