شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران و کانون خیریه دانشجویی حامی اقدام به جمع آوری کمک‌های مردمی می‌کنند.

با عنایت به مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران شورای هماهنگی کانون‌های دانشجویی و کانون خیریه حامی دانشگاه تهران، در این وضعیت بحرانی کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا پویش جمع‌آوری کمک‌های دانشگاهیان و مردم برای تهیه بسته‌های ارزاق برای خانواده‌های نیازمندی که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی‌توانند فعالیت عادی خود را داشته باشند آغاز کرده است.

جهت کمک به این پویش میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

https://idpay.ir/hamicharity-ut