باسمه تعالی

عمده فعالیت علیرضا صبا به عنوان یک فعال فرهنگی و اجتماعی به کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران مربوط می شود. فلذا بر آن شدیم تا ضمن معرفی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، نسبت تعیین نقش و سابقه علیرضا صبا در این نهاد دانشجویی به طور ویژه بپردازیم.


معرفی کانون ها

کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران نهادی دانشجویی و تحت نظارت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشند. این نهاد دانشجویی برای بروز خلاقیت ها و توانایی های دانشجویان دانشگاه های کشور ؛ در زمینه های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی شکل یافته اند. در دانشگاه تهران این نهاد با داشتن سابقه ای بیست ساله دارای نقشی موثر و مفید در تعیین سیاست های فرهنگی دانشگاه تهران می باشد.

هم اکنون در حدود هشتاد کانون در دانشگاه تهران در حال فعالیت در دانشکده های و پردیس های مختلف دانشگاه می باشند.


کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا و کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

از آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش تا کنون علیرضا صبا در کانون های فرهنگی دانشگاه تهران فعالیت داشته است. اولین کانونی که علیرضا صبا در آن عضویت یافت کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است. پس از آن و با وجود سابقه ای درخشان در زمینه ی مربوطه به عضویت کانون قرآن و عترت (ع) آن پردیس نائل آمد.

پس از آن در انتخابات مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، علیرضا صبا به عضویت شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) در آمد. با انتخاب اعضای شورای مرکزی و در آبان هزار و سیصد و نود و هفت به عنوان دبیر این کانون برگزیده شد.


سمت ها و مسئولیت های علیرضا صبا در کانون های فرهنگی دانشگاه تهران:

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، بیست آبان نود و هفت تا کنون

مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران ، آذر ماه نود و هفت تا کنون

مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، مرداد ماه نود و هفت تا کنون

عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، اردیبهشت تا شهریور نود و هفت


فعالیت های اجرایی علیرضا صبا در برنامه های کانون های فرهنگی دانشگاه تهران:

جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، آذر نود و هفت

جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و  منابع طبییعی دانشگاه تهران ، آذر نود و هفت

نمایشگاه آشنایی با تشکل های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، آبان نود و هفت

غرفه کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در نمایشگاه مهر ، مهر ماه نود و هفت

مجموعه کارگاه های آموزشی کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، تابستان نود و هفت

جشنواره فرهنگ پردیس (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) ، اردیبهشت نود و هفت

جشنواره سخنرانی پردیس ، اسفند نود و شش

شب شعر دانشجویی آمین دو ، آبان نود و شش

علیرضا ضبا

اخبار کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در وبگاه علیرضا صبا

مجید سرسنگی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه 1398 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران میزبان حضور دکتر مجید سرسنگی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و هینت همراه شامل دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیرکل محترم فرهنگی و اجتماعی و مسئولین بخش های تربیت بدنی و دانشگاهیان شاهد و ایثارگر بود. در حاشیه این بازدید نشست با فعالان دانشجویی برگزار شد که علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران حضور داشت.
علیرضا صبا
علیرضا صبا ، دبیر کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مسئول امور روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، در نشست دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران به مورخ چهارشنبه 21 / 1 / 1398 به بیان مسائل زیر پرداخت. این نشست با حضور علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران و با حضور نمایندگان دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ، صنعتی شریف ، علامه طباطبایی ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، خوارزمی و شهید بهشتی همراه بود.

دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران
روز چهارشنبه مورخ 21 / 1 / 1398 ، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران میزبان نشست هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشگاه های استان تهران بود. در این نشست که با حضور علیرضا محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران همراه بود ، نمایندگان دانشگاه های امیرکبیر ، شریف ، خواجه نصیر ، علم و صنعت ، بهشتی ، خوارزمی ، علامه طباطبایی حضور داشتند. شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران میزبان عزیزان دیگر دانشگاه ها بود.
گزارش فعالیت کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
به مناسبت آغاز سال هزار و سیصد و نود هشت ، روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار گزارش فعالیت کانون های فرهنگی این واحد در سال هزار و سیصد و نود هفت نموده است.

آرامین
در جلسه روز یکشنبه مورخ 19 / 12 / 1397 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تهران با صدور مجوز نشریه دانشجویی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موافقت شد.
علیرضا صبا در صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی دانشگاه های استان تهران

سه شنبه بیست و یک اسفند ماه نود و هفت ، کانون های فرهنگی دانشگاه تهران میزبان نخستین صبحانه کاری دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه های استان تهران بود. علیرضا صبا به نمایندگی از کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و به عنوان مسئول روابط عمومی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در این نشست حضور داشت.


جلسه هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و سخنرانی علیرضا صبا

علیرضا صبا
جلسه هم‌اندیشی دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران با حضور معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها و معاونین و مدیران فرهنگی پردیس‌ها ، روز شنبه مورخ چهار اسفند در تالار امیرکبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علیرضا صبا در این جلسه به نمایندگی از کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به بیان مشکلات کانونهای فرهنگی پردیس و ارائه پیشنهادات پرداخت.
نشست دبیران و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران
روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه فرصتی بود تا دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون های فرهنگی دانشگاه تهران در کنار هم جمع شوند و به بررسی مسائل و مشکلات و برنامه های شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در دوره ی مدیریت جدید آن بپردازند. در این جلسه علیرضا صبا به عنوان نماینده کانون های فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همچنین مدیر واحد روابط عمومی و رسانه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران حضور داشت.
در راستای انتشار اخبار مرتبط با فعالیت های مذهبی و آیینی و تحلیل و بررسی این بخش مهم از اخبار و فعالیت ها در سطح دانشگاه تهران ، کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار نشریه "برگ سبز" کرده است.

با انتخاب دبیران کانون های فرهنگی هنری دینی و اجتماعی دانشگاه تهران و طی حکمی از طرف دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، علیرضا محمدی به عنوان دبیرشورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران انتخاب شد.

علیرضا صبا در نشست فعالان قرآنی
روز جمعه مورخ بیست و سوم آذرماه کانون قرآن و عترت (ع) دانشگاه علم و صنعت میزبان نشست فعالان قرآنی دانشگاهی بود‌.
در این نشست علیرضا صبا ، دبیر کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، به نمایندگی از فعالان قرآنی دانشگاه تهران حضور یافت.
محوریت اصلی این نشست بررسی وضعیت مسابقات قرآنی بود

دکتر محمد علی زارع چاهوکی ، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، به همراه احسان محمدی ، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران و دبیر جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، از زحمات و فعالیت های علیرضا صبا تقدیر و تشکر کردند.

به همت کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران جشن بیستمین سالگرد کانون های فرهنگی دانشگاه تهران برگزار شد.

علیرضا صبا در این جشن مسئولیت امور رسانه ای و خبری را بر عهده داشت. همچنین وی دبیر کارگروه طرح تشکیل مجامع تخصصی دانشگاه تهران بود.


به مناسبت جشن بیستمین سالگرد تأاسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، مراسمی به همت کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
با انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و نظر مساعد مصطفی اویسی ، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، و طی  حکمی از طرف دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ، علیرضا صبا به سمت دبیر کانون قرآن و عترت (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منصوب شد.
پوستر جشنواره فرهنگ پردیس
جشنواره فرهنگ پردیس که در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 97 توسط کانونهای فرهنگی هنری اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد فرصنی برای نمایش فعالیت ها و دستاورد های کانونهای فرهنگی این دانشگاه بود.
شب شعر دانشجویی دانشگاه تهران

سه شنبه بیست و یکم آذر ماه فرصتی بود برای حضور در جمع شاعران جوان دانشگاه تهران.

شب شعر دانشجویی آمین 2 این فرصت مناسب بود. این شب شعر با تلاش عزیزان کانون شاعران و نویسندگان جوان دانشگاه تهران برگزار شد.