باسمه تعالی

بخشی از فعالیت علیرضا صبا به عنوان یک فعال فرهنگی و اجتماعی به کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران مربوط می شود. فلذا بر آن شدیم تا ضمن معرفی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران ، نسبت تعیین نقش و سابقه علیرضا صبا در این نهاد دانشجویی به طور ویژه بپردازیم.

 

معرفی کانون ها

 

کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران نهادی دانشجویی و تحت نظارت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشند. این نهاد دانشجویی برای بروز خلاقیت ها و توانایی های دانشجویان دانشگاه های کشور ؛ در زمینه های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و دینی شکل یافته اند. در دانشگاه تهران این نهاد با داشتن سابقه ای بیست ساله دارای نقشی موثر و مفید در تعیین سیاست های فرهنگی دانشگاه تهران می باشد. هم اکنون در حدود نود کانون در دانشگاه تهران در حال فعالیت در دانشکده های و پردیس های مختلف دانشگاه است.

کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

علیرضا صبا و کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

از آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش تا کنون علیرضا صبا در کانون های فرهنگی دانشگاه تهران فعالیت داشته است. اولین کانونی که علیرضا صبا در آن عضویت یافت کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است. پس از آن و با وجود سابقه ای درخشان در زمینه ی مربوطه به عضویت کانون قرآن و عترت (ع) آن پردیس نائل آمد.

پس از آن در انتخابات مهر ۱۳۹۷ کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران ، علیرضا صبا به عضویت شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) در آمد. با انتخاب اعضای شورای مرکزی و در آبان همان سال، به عنوان دبیر این کانون برگزیده شد.

علیرضا صبا در آذر ۱۳۹۸ توانست با کسب حداکثر آراء به سمت دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران دست یابد.

 

سمت ها و مسئولیت های علیرضا صبا در کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

دبیر کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ۱ آبان ۱۳۹۹ تا کنون، ایران، تهران
دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران
عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی طرح دانشگاه بدون دخانیات دانشگاه تهران، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران
دبیر کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ایران، البرز
مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ایران، تهران
عضو شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت تا شهریور ۱۳۹۷ ، ایران، البرز

 

افتخارات علیرضا صبا در کانون های فرهنگی

(گروهی) کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کانون شایسته تقدیر حوزه ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسؤلیت پذیری اجتماعی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران ـ آبان ۱۳۹۸

برگزیده بخش طرح و ایده هفتمین جشنواره ملی رویش ویژه ارائه دستاوردهای و توانمندی های کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی سراسر کشور- شهریور ۱۳۹۸

 

فعالیت های اجرایی علیرضا صبا در برنامه های کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

مدیر روابط عمومی و رسانه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

مدیر غرفه دانشگاه تهران در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، معاونت قرآن و عترت (علیهم السلام) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۸، ایران، تهران، مصلی بزرگ امام خمینی (رحمت الله علیه)

عضو ستاد اجرایی مسابقات قرآن کریم دانشگاهیان استان البرز، معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ایران، البرز

رییس کمیته عملیات و پشتیبانی جشن بیستمین سالگرد تاسیس کانون‌‌های فرهنگی دانشگاه تهران، شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان ذانشگاه تهران، مهر تا آذر ۱۳۹۷، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

 

علیرضا ضبا

 

اخبار کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در پایگاه خبری علیرضا صبا