شرح تصویر: تقدیر دکتر علی محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کل کشور از علیرضا صبا به واسطه‌ی مدیریت غرفه دانشگاه تهران در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم- اردیبهشت ۱۳۹۸

 • مقام برگزیده بخش نشریات دانشجویی، محور مقاله مطبوعاتی سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران-آبان ۱۴۰۰؛
 • مقام برگزیده بخش نشریات دانشجویی، محور مصاحبه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران (همراه با محمدحسین سمندری مقدم)-آبان ۱۴۰۰؛
 • رتبه دوم محور اینفوگرافی بخش آثار برتر علمی و هنری نخستین جشنواره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران-شهریور ۱۴۰۰؛
 • برگزیده بخش طرح و ایده هفتمین جشنواره کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور «رویش» - شهریور ۱۳۹۸؛
 •  رتبه سوم ممتازین پیش دانشگاهی دبیرستان شهید دکتر دانش - فروردین ۱۳۹۶؛
 •  رتبه سوم سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۳؛
 •  رتبه دوم سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲؛
 •  رتبه برتر در داوری محلی دومین دوره جشنواره مشکات سرای محله زرگنده منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۲؛
 •  رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۱؛
 •  رتبه نخست سیمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۹۰؛
 •  رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی استان تهران - خرداد ۱۳۹۰؛
 •  رتبه نخست بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام) دانش آموزی منطقه ۳ تهران - دی ۱۳۸۹؛