به یاد او

مشارکت در فعالیت‌های ترویج علم به عنوان یک مقوله مهم فرهنگی، در جهت تولید علم و ترغیب عامه مردم به تحقیق و مطالعه در حوزه‌های علمی غیرتخصصی یکی از مهم‌ترین اهداف یادگیری علم و دانش است. برای اجرای این هدف متعالی بر هر یک از دانشجویان و علم پژوهان واجب است تا با هر سطح از علم خود در این راه قدم بردارد و برای اعتلای علمی جامعه تلاش کند.

علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین‌های صنابع غذایی دانشگاه تهران نیز از این خیل عظیم فعالان ترویج علم جدا نیست و در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران به فعالیت هر چند کم، مشغول است.

 

سوابق سمت های علیرضا صبا در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی گیاه پزشک، ۱ آبان ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین، ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی UTTED، اردیبهشت ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

عضو عادی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۶ تا کنون، ایران، البرز 

 

سوابق فعالیت‌های اجرایی علیرضا صبا در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی سومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی دومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

 

اخبار مربوط به فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در پایگاه خبری علیرضا صبا