به یاد او

مشارکت در فعالیت‌های ترویج علم به عنوان یک مقوله مهم فرهنگی، در جهت تولید علم و ترغیب عامه مردم به تحقیق و مطالعه در حوزه‌های علمی غیرتخصصی یکی از مهم‌ترین اهداف یادگیری علم و دانش است. برای اجرای این هدف متعالی بر هر یک از دانشجویان و علم پژوهان واجب است تا با هر سطح از علم خود در این راه قدم بردارد و برای اعتلای علمی جامعه تلاش کند.

علیرضا صبا، دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین‌های صنابع غذایی دانشگاه تهران نیز از این خیل عظیم فعالان ترویج علم جدا نیست و در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران به فعالیت هر چند کم، مشغول است.

 

سوابق سمت های علیرضا صبا در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی گیاه پزشک، ۱ آبان ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی صنعت سبز نوین، ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

نویسنده، خبرنگار و مدیر سامانه نشریه دانشجویی علمی ترویجی دلتا (UTTED)، اردیبهشت ۱۳۹۸ تا کنون، ایران، تهران

عضو عادی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۶ تا کنون، ایران، البرز 

 

سوابق فعالیت‌های اجرایی علیرضا صبا در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی سومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

عضو کمیته اجرایی دومین دور مسابقات سخنرانی‌های علمی و ترویجی UT-TED، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ایران، تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

 

افتخارات علیرضا صبا در دوره فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

(گروهی) نشریه دانشجویی صنعت سبز نوین، رتبه اول نشریات حوزه فنی و مهندسی در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت- مرداد ۱۳۹۹

(گروهی) تیم دانشجویی UTTED، رتبه اول مسابقات علمی در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت - مرداد ۱۳۹۹

(گروهی) تیم دانشجویی UTTED، تیم دانشجویی برگزیده در حوزه ترویج اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸

(گروهی) نشریه دانشجویی دلتا (UTTED)، نشریه شایسته تقدیر حوزه فرهنگی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران- آبان ۱۳۹۸

اخبار مربوط به فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در پایگاه خبری علیرضا صبا