انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1397 برگزار شد. کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز در این انتخابات شرکت داشتند.

طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این دوره از انتخابات کانون قرآن و عترت (ع)، علیرضا صبا با 16 رای به عنوان رای نخست، ریحانه شریعتی با 12 رای، انسیه علی‌یاری با 11 رای، فاطمه کرمی نصر با 10 رای و محیا حاجی احمدی با 9 رای دیگر اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) تا پایان اردیبهشت 99 معرفی شدند.

در نخستین جلسه شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع)، علیرضا صبا به بیان گزارشی از فعالیت کانون از آبان 97 تا اردیبهشت 98 پرداخت. سپس جلسه با تقدیر و تشکر اعضای جدید از اعضای شورای مرکزی گذشته کانون ادامه یافت و در نهایت علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به علی کشاورزی، مدیر امورفرهنگی و فوق برنامه پردیس معرفی شد.