آن چه که من انجام می‌دهم!

01

طراحی گرافیکی

امروز دیگر اکثر اطلاعات را با چشمانمان دریافت می‌کنیم. به هر جا که برسیم این تصاویر است که حرف اول را خواهند زد. پس باید زیباترین تصاویر را بهترین کیفیت به مخاطب ارائه دهیم.

02

تولیدات چندرسانه‌ای

ابزارهای ارتباط امروز به ما این امکان را می‌دهند که پیاممان را نه از یک مسیر که از راه‌های مختلف به فهم مخاطبانمان برسانیم. موشن‌گرافی، کلیپ، پادکست و... بخشی از مسیرها هستند.

03

دنیای قلم

حتی در این عصر تکنولوژی کسانی که بتوانند تجارب خود را مکتوب کنند و در قالب‌های مختلف ارائه کنند پیروز جنگ روایت‌ها هستند. پس می‌نویسم! می‌نویسم برای جنگ روایت‌ها...

04

برگزاری برنامه

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری اعم از جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، سمینارها و... نیازمند روحیه‌ای خاص و تجربه‌ای مشخص است. تجربه‌ در بزنگاه‌ها می‌تواند نجات‌بخش یک برنامه باشد!

مهارت ها

Adobe Illustrator

70 درصد مهارت طراحی گرافیکی

Adobe Illustrator

۷۵ درصد مهارت تولیدات صوتی

Adobe Premiere

۶۰ درصد توانایی تدوین

Adobe InDesign

۶۵ درصد مهارت صفحه‌آرایی

Adobe Photoshop

۶۰ درسد مهارت طراحی بررسی

Adobe After Effects

۳۰ درصد مهارت تولید موشن‌گرافی و سایر تولیدات مشابه