نگارخانه

 • نگارخانه

  آبان ۱۳۹۸

  تصاویر دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

  دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به همت دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حمایت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.
 • نگارخانه

  آذر ۱۳۹۷

  جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران

  جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به همت شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
 • نگارخانه

  آبان ۱۴۰۰

  سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

  سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به همت دانشجویان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حمایت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.