Savis

یک زیبای قدرتمند

ساویس یک قالب وردپرس ساخته و پرداخته یک ایرانیست. قالب وردپرس ساویس را می‌توانید در موضوعات شخصی، رزومه، شرکتی و نمونه کار استفاده کنید. همچنین این قالب با افزونه چندزبانه WPML هماهنگ سازی شده و برای استفاده چندزبانه نیز مناسب است.