کانون خیریه نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران عموم دانشگاهیان و مردم را به در خانه ماندن دعوت کرد.

این پویش امید دارد با مردم و دانشگاهیان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت عموم مسائل بهداشتی به نبرد با ویروس کرونا بروند.