علیرضا صبا، دبیر کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادداشتی را در نشریه دانشجویی طهورا منتشر کرد.

این یادداشت با عنوان «راهی نمانده به جز انتظار باران» موانع و مشکلات و لزوم توجه به بحث معنویت را یادآور می‌شود و نکاتی را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهد.

نشریه دانشجویی طهورا به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه شیراز و مدیرمسئولی فاطمه کشاورز و سردبیری الهام رنجبر در دانشگاه شیراز فعالیت می‌کند که علیرضا صبا به جهت افزایش همکاری بین کانون‌های دانشجویی سراسر کشور این یادداشت را در نشریه طهورا منتشر کرده است.