نشریه گیاه پزشک

 

دادگاه کنوکارپوس کبیر! آلاینده یا پالاینده؟

نوع: گزارش

نشریه منتشر کننده: گیاه پزشک

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: امین صادقی

سردبیر: مینا حجازی

شماره و دوره انتشار: شماره ۳ دوره بیستم

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

 

دریافت مقاله

 

دریافت نشریه

 

افتخارات اثر:

نامزد کسب جایزه برتر سومین جشنواره رسانه‌ای نباء

 

نتیجه داوری اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۲: