علیرضا صبا در جمع دبیران کانون های فرهنگی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران حضور یافت.

 

علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ در جمع دبیران کانون‌های فرهنگی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران حضور یافت و نظرات آن ها در مورد مسائل مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را جویا شد.

بحث درباره ی شیوه نامه انتخابات کانون های دانشگاه تهران و چند مورد دیگر از جمله مهم ترین عناوین این جلسه بود.

علیرضا صبا در جمع دبیران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 

 

علیرضا صبا در جمع دبیران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران