علیرضا صبا در دو کارگروه اطلاع رسانی و رسانه و فرهنگی و اجتماعی طرح دانشگاه بدون دخانیات عضویت یافت.

 

دکتر سعید حبیبا، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویان دانشگاه تهران، در دو حکم جداگانه، علیرضا صبا، دبیر شورای هماهنگی را به عنوان عضو کارگروه اطلاع رسانی و رسانه و کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بدون دخانیات منصوب کرد.

در متن این دو حکم آمده است:«امید است با استعانت از پروردگار متعال و مشارکت یکپارچه و هدفمند کارگروه‌های تعیین شده، اقدامات مؤثر جهت اجرای مفاد خط مشی دانشگاه بدون دخانیات صورت گیرد.»

پیش از این دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، طی حکمی، علیرضا صبا را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران منصوب کرده بود.