دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از زحمات علیرضا در بخش روابط عمومی و رسانه دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار تقدیر کرد.

 

در متن تقدیر دکتر محمدعلی زارع چاهوکی از علیرضا صبا آمده است:« اکنون که با همت و تلاش همکاران ارجمند، «دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار» در ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار شد؛ بدین وسیله از تلاش صادقانه جنابعالی در امور روابط عمومی این همایش صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.»