با حکمی از سوی دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، علیرضا صبا به عنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای مسابقات قرآن و عترت دانشگاه تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:« نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر روابط عمومی و امور رسانه‌ای مرحله دانشگاهی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه تهران» منصوب می‌شوید. امید است با تلاش و بهره‌گیری از مشارکت حداکثر دانشگاهیان، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

مرحله دانشگاهی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.