مجموعه‌های دانشجویی که علیرضا صبا در آن عضویت و فعالیت دارد توانستند در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران افتخار آفرینی کنند.

 

کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران توانست عنوان کانون شایسته تقدیر در بخش نگاه ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، حوزه ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی را کسب کند.

علیرضا صبا از آبان ۱۳۹۷ دبیر و عضو شورای مرکزی این کانون است.

همچنین تیم دانشجویی UTTED توانست عنوان گروه دانشجویی برگزیده در حوزه ترویج اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست در بخش انجمن‌های علمی دانشجویی را به دست آورد.

همچنین نشریه دانشجویی علمی ترویجی UTTED توانست عنوان نشریه دانشجویی شایسته تقدیر فرهنگی را کسب کند.

علیرضا صبا از دوره دوم برنامه سخنرانی‌های ترویجی UTTED در تیم دانشجویی برگزاری این رویداد عضویت داشت. همچنین مسئولیت خبری و مدیریت سامانه نشریه دانشجویی وابسته به این رویداد بر عهده وی بوده است.

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. علیرضا صبا در این جشنواره مسئولیت مدیر روابط عمومی و رسانه را برعهده داشت.

علیرضا صبا در جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

تصویر یادگاری دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، ۲۲ آبان ‍۱۳۹۸
تصویر پست: نمایی از تندیس‌های جشنواره
امتیاز تصاویر: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
عکاس: حسن ملکی