علیرضا صبا، مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، در نشست گفت و شنود نشریات دانشجویی با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، سیاستگذاری حوزه فضای مجازی را دچار اشکال دانست.

نشست گفت و شنود دانشجویی با حضور فعالان نشریات دانشجویی و مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست علیرضا صبا، فعال حوزه نشریات دانشجویی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی برگ سبز، با اشاره به روند توسعه مطبوعات در جهان و ایران، گفت:« مطبوعات با روند پیشرفت تکنولوژی جهان به مرحله‌ دستیابی به فضای نت، سایت‌ها و وبلاگ‌ها رسید. در این زمان روزنامه‌نگاران و پژوهشگران علم روزنامه‌نگاری با تولید علم روزنامه‌نگاری نوین وظیفه خود را در این حوزه انجام دادند و سیاستگذاران و متفکران مباحث حقوقی مطبوعات نیز قوانین و سیاست‌های لازمه‌ روزنامه‌نگاری نوین را تولید کردند.»

صبا با اشاره به تاثیر مستقیم فضای وبلاگ‌نگاری در زمان دوران اوج آن در سیاست و جامعه آن زمان، فضای مجازی را اثرگذارترین رسانه کنونی در جامعه عنوان کرد و افزود:« علی رغم تمام اثرگذاری‌های فضای مجازی، وضعیت فعلی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی دچار اشکال است.» صبا فضای مجازی را یکی از مهمترین مباحثی که باید در حلقه‌های فکری امروز جامعه در مورد آن فکر شود عنوان کرد.

علیرضا صبا با اشاره به نیاز به سیاستگذاری صحیح در حوزه فضای مجازی، این فضا را متعلق به فضای مطبوعات و رسانه‌ها دانست و خاطر نشان کرد:«اگر افراد فعال در حوزه مطبوعات و نشریات به فکر سیاستگذاری در این حوزه نباشند؛ افرادی از دیگر حوزه‌ها دست به کار می‌شوند.» در پایان صبا خواست تا در زمینه ارتباط بین نشریات دانشجویی با فضای مجازی و تاثیر و شیوه درست حضور دانشگاهیان در فضای مجازی همفکری بیشتری صورت پذیرد.

عکس یادگاری فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

تصویر یادگاری فعالان نشریات دانشجویی با دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۸ آبان ۱۳۹۸، امتیاز عکس: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، عکاس: حسن ملکی