برگ سبز

 

یادداشت علیرضا صبا در اولین شماره نشریه برگ سبز

 

برگ سبز؛ برگی برای حفظ دانش سازمانی

نوع: یادداشت

نام نشریه منتشر کننده: نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علیرضا صبا

سردبیر: محمد احمدی

شماره نشریه: ۱

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۸

 

فایل کامل نشریه

 

فایل مقاله