کاور شماره یک نشریه آرامین

 

یادداشت علیرضا صبا در اولین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی اجتماعی آرامین

 

بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟
نوع: یادداشت
نام نشریه منتشرکننده: نشریه دانشجویی آرامین
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مدیر مسئول : فاطمه کرمی نصر
سردبیر: انسیه علی یاری
تاریخ انتشار : ۱۹فروردین ۱۳۹۸

فایل کامل نشریه

بی تفاوتی اجتماعی یا دخالت در زندگی دیگران؟!