سومین شماره نشریه دانشجویی UT-TED از سوی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه دانشجویی UT-TED گزارشی از برگزاری سومین مسابقه ترویجی  UT-TED، «مروری بر ابزار ترویج علم»، «درهای دانشگاه به روی مردم؛ باز است یا بسته؟» و مقالات علمی ترویجی سومین رویداد UT-TED را می خوانیم.

«درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟»، گزارشی از گفت و گوی صمیمانه دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران است که علیرضا صبا آن را نگاشته است.

نشریه دانشجویی UT-TED با هدف ترویج علم، وابسته به مسابقات سخنرانی های ترویجی UT-TED است. علی اصغر خلیلی مدیر مسئول و فاطمه سخاوت سردبیر این نشریه است. علیرضا صبا، خبرنگار و مدیر سامانه این نشریه است.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه این نشریه به نشانی utttedsj.ut.ac.ir، آن را مطالعه کنند.