تیم دانشجویی UT-TED با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران دیدار کرد. در این دیدار علیرضا صبا نیز حضور داشت.

جلسه‌ای با حضور محمدعلی زارع چاهوکی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، امین صادقی دبیر دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه، سحر خرمی معاون مشارکت‌های فرهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی، علیرضا صبا و اعضای تیم اجرایی سخنرانی‌های علمی ترویجی UT-TED سه‌شنبه پانزده مرداد ۱۳۹۸، برگزار شد.

در این جلسه محمدعلی زارع چاهوکی از علیرضا صبا تقدیر و قدردانی کرد.

متن خبر اداره کل اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این زمینه را می توانید از اینجا بخوانید.

علیرضا صبا و محمدعلی زارع چاهوکی

علیرضا صبا در کنار محمدعلی زارع چاهوکی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران