برنامه روزی با دانشگاه تهران، ویژه آشنایی عموم مردم به خصوص دانش‌آموزان و داوطلبان و کنکور سراسری برگزار شد و علیرضا صبا در ستاد برگزاری آن حضور داشت.

 

   به گزارش پایگاه خبری علیرضا صبا، برنامه روزی با دانشگاه تهران با شعار دانشگاه تهران، دانشگاه نخبگان، دوشنبه 7 مرداد 1398 برگزار شد. این برنامه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و در تمامی پردیس/دانشکده‌های دانشگاه برگزار شد.

   علیرضا صبا، دانشجوی فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در این برنامه مشارکت داشت. وی در قسمت‌های هدایت و ساماندهی مخاطبان پردیس مرکزی دانشگاه و ثبت گزارش این رویداد فعالیت کرد.

عکس از حسن ملکی