شماره دوم نشریه دانشجویی UT-TED، فصل نامه علمی ترویجی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول این نشریه، علی اصغر خلیلی، دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی  و عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران است. هم چنین، سر دبیر این نشریه فاطمه سخاوت، دبیر انجمن علمی زیست شناسی گیاهی دانشگاه تهران است.

این نشریه با رویکردی ترویج محور، محتوای سخنرانی های مسابقه UT-TED را معرفی می کند.

در این شماره از این نشریه دانشجویی، علیرضا صبا به عنوان عکاس فعالیت نمود.

علاقه مندان می توانند شماره دوم این نشریه را از طریق کانال تلگرامی مسابقه UT-TED دریافت نمایند.